Printing tool Download PDF

Samenvatting

Betrokken en resultaatgerichte programma-, project- en implementatie manager met veel ervaring in een breed scala aan technologieën. Uitgebreide project management ervaring in alle fasen van de project lifecycle.

Gedisciplineerd, mensgericht en hands-on, blijft presteren onder hoge druk en chaotische omstandigheden.

Stakeholder manager, in staat om mensen mee te krijgen, politiek sensitief. 

Sterk analytisch vermogen en in staat om verschillende disciplines als team te laten samenwerken om projectdoelstellingen te realiseren. Uitgebreide ervaring in het managen van interne en externe leveranciers. Meer dan 15 jaar project management ervaring in internationale ICT- , telecommunicatie- en business gedreven projecten en programma's .

Werkervaring

Aug 2018Jun 2020

Programmamanager Purchase 2 Pay

Royal Reesink NV

Context:

Invoering van Purchase 2 Pay bij 15 dochterondernemingen van de Royal Reesink groep. Tijdens dit project zijn verschillende (near)realtime interfaces gerealiseerd tussen Basware Alusta en verschillende ERP systemen (Navision, Axapta, ISAH). Doel is dat de crediteuren-keten End to End wordt geautomatiseerd, waarbij inkomende facturen via geautomatiseerde workflows worden gefiatteerd, geboekt en betaald.

Verantwoordelijk voor:

 • Opstellen en uitvoeren van Plan van Aanpak en programmaplanning
 • Aansturen van ketenpartners en interne leveranciers
 • Coördineren van (gebruikers) testfases
 • Voorbereiden en coördineren van ingebruikname
 • Implementeren van SLA's bij leveranciers

Trefwoorden:

Readsoft, Basware Alusta, Axapta, Navision, ERP

Sep 2019Mrt 2020

Project director e-Gro ad interim

Grodan

Context:

e-Gro is een software platform voor data driven Precision Growing voor de tuinbouw en combineert relevante data uit verschillende bronnen op één online platform. Het resultaat is een gedetailleerd beeld van de situatie in een kas, zodat er betere controle is en gefundeerde beslissingen genomen kunnen worden: data driven Precision Growing.

Verantwoordelijk voor:

 • Tijdelijke operationele aansturing e-Gro project
 • Optimalisatie projectplanning
 • Introductie projectmanagement handboek
 • Implementatie incident- en change management

Trefwoorden:

Data driven, SaaS, Confluence, Jura, Scrum, Prince II, ITIL

Mrt 2019Dec 2019

Projectmanager Infrastructuur

Intermax Cloudsourcing

Context:

Projectmanagement over enkele projecten voor de transitie naar de cloud omgeving van Intermax. 

Verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van Plan van Aanpak en planning in overleg met klant
 • Aansturen van projectengineers
 • Afstemming voor werkzaamheden die door de klant uitgevoerd worden

Trefwoorden:

Cloud, migratie, transitie, VEEAM, 

Mrt 2018Dec 2018

Projectmanager outsourcing ICT

Emergis

Context: 

Het volledige applicatielandschap, koppelingen met het Elektronisch Patiëntendossier en andere ICToplossingen worden ondergebracht in een Private Cloud bij een nieuwe leverancier die ook zorgt voor het operationele beheer. 

 • Redundante ontsluiting van het Emergis netwerk naar het nieuwe datacenter
 • Migratie van applicatielandschap (22 applicaties) plus interfaces naar het Elektronisch Patiëntendossier (PinkRoccade) naar de nieuwe Private Cloud
 • Herinrichting van CCTV oplossing (135 camera's) op basis van nieuwe infrastructuur
 • Migratie van bestaande ASA's naar nieuwe Fortigate firewall cluster
 • Migratie van IP Telefonie naar nieuwe Private Cloud
 • Transitie van operationeel beheer (WAN, LAN, 2e lijn) en inrichting van operationele beheerprocessen (ITIL) op basis van het SLA 

Zie ook https://www.intermax.nl/actueel/nieuws/emergis-brengt-it-omgeving-onder-bij-intermax

Verantwoordelijk voor:

 • Opstellen plan van aanpak en planning
 • Aansturen van ketenpartners en interne engineers
 • Coördineren van (gebruikers) testfases
 • Voorbereiden en coördineren van migraties
 • Implementeren van operationeel beheer (regie over leveranciers)

Trefwoorden:

VMWare, Zero Client VDI, Veeam, VxRail, SAN, Cloud migratie, Fortigate, EPD, ITIL, CCTV, Milestone, IP Telefonie, Cisco

Feb 2018Dec 2018

Projectmanager transitie ICT Parkeergarages

Gemeente Arnhem

Context:

Door een interne reorganisatie is Vakgroep Parkeren gaan functioneren als regie-organisatie waardoor het noodzakelijk is geworden dat het beheer wordt uitbesteed en de volledige beheer-keten is belegd. Vastgesteld is dat een aantal beheerprocessen niet goed zijn ingeregeld, belegd of nageleefd. Tevens is de ICT infrastructuur is verouderd en is aan vervanging toe. 

Verantwoordelijk voor:

 • Voorbereiden en uitvoeren van de vervanging van het volledige Parkeer Management systeem door de leverancier
 • Herontwerp en wijziging van de netwerkroutering
 • Beleggen van het operationele beheer, service en onderhoud van ICT Parkeren (incident management en change management)
 • Opstellen van een Service Level Agreement en Dossier Afspraken en Procedures met de leverancier(s)

Trefwoorden:

IP Parking, P1, Parkeer Management Systeem, ITIL, CCTV, Cisco

Nov 2017Feb 2018

Projectmanager Netwerk en Telefonie

Philips Lighting

Context:

Bij Philips Lighting North-America is een nieuwe leverancier geselecteerd voor het customer care centre (consumers, business, order management). Voor deze overgang is een transitie ingezet voor de migratie van alle noodzakelijke infrastructuur (ICT en telefonie), waarbij applicaties vanuit verschillende platforms ontsloten moeten worden naar de nieuwe leverancier (SaaS, On-premise, supplier applicaties).

Verantwoordelijk voor:

 • Opstellen en uitvoeren van een migratieplanning voor transitie van het applicatielandschap
 • Inrichten en rollout van two-factor authentication
 • Rerouting van inbound telefoonlijnen naar het nieuwe endpoint en doorroutering via tweelaags IVR

Trefwoorden:

Cisco Anyconnect, Two Factor Authentication, VPN, TPG, RDS, Microsoft Azure, TFN, PBX, IVR

Mei 2017Nov 2017

Projectmanager

Unirobe Meeús Groep

Context:

Unirobe Meeús Groep behoort tot de top-3 tussenpersonen voor verzekeringen in Nederland en heeft een centrale ICT afdeling die voor de meeste labels binnen UMG de ICT diensten levert.

Binnen de ICT afdeling zijn twee grote vernieuwingstrajecten gestart.

Verantwoordelijk voor:

 • Migreren van het bedrijfskritische applicatielandschap in de huidige Private Cloud omgeving naar een nieuwe Private Cloud omgeving bij een externe leverancier
 • Migreren van de bestaande netwerkrouteringscomponenten (Firewalls, loadbalancers, proxy) naar een nieuwe Managed Fortinet oplossing bij een externe leverancier en uitfaseren van de bestaande omgeving
 • Aansturing van leveranciers en business voor voorbereidingen, uitvoering en test van beide migraties
 • Aansturing van leveranciers en business voor de upgrade van CCS Level 7 naar een nieuwe release
 • Outsourcing van operationeel beheer op beide componenten

Resultaten:

 • Applicatielandschap verhuist naar nieuwe cloud
 • Firewall, loadbalancer en proxy geconsolideerd naar Fortinet oplossing
 • CCS Level 7 op release 11
 • Operationeel beheer ingeregeld conform SLA

Trefwoorden:

Cloud migratie, Veeam, Fortigate firewall, load balancer, proxy, CCS Level 7, Sitecore, Onegini, Principal toolbox

Dec 2016Mrt 2017

ITIL Procesmanager

ICT Group

Context:

Bij ICT Group is een projectteam samengesteld dat, geadviseerd door consultants van KPMG, verantwoordelijk is voor certificering (ISAE3402 en ISO27001) van interne processen.

Belangrijke op te leveren deliverable door het projectteam is een risicomatrix met vastgestelde Management Controls als uitgangspunt voor toekomstige implementatie van procesverbeteringen.

Verantwoordelijk voor:

 • Vaststellen en beschrijven van gewenste procesimplementatie van operationele ITIL processen; 
 • Standaardiseren van ITIL beheersdocumenten voor toekomstige nieuwe opdrachtgevers;
 • Bepalen van risico's op het gebied van security en informatie beveiliging bij uitvoering van operationele beheerprocessen.

Resultaten:

 • Gestandaardiseerde contractdocumenten voor operationeel beheer: Dossier Afspraken en Procedures, Service Level Agreement en Service Handboek;
 • Risicomatrix met tegenmaatregelen en management controls als basis voor certificering van Incident-,  Release Management en Service Operations.

Trefwoorden:

ITIL, ISAE3402, ISO27001, risico mitigatie

Dec 2016Feb 2017

Projectmanager Nexperia Site Rollout

NXP Semicondictors

Context:

Enkele organisatieonderdelen van NXP vormen na een carve-out de nieuwe organisatie Nexperia. Als onderdeel van deze carve-out is nieuwe infrastructuur voor Nexperia gerealiseerd die wereldwijd bij de sites dient te worden uitgerold.

Het projectteam bestaat uit verschillende tracks (LAN/WAN, Connectivity, Telecom, Workplace, Collaboration, IAM en Support), het Site Rollout team draagt zorg voor de lokale rollout van de door deze tracks opgeleverde deliverables.

Verantwoordelijk voor:

 • Generieke ICT uitrol bij een deel van de in totaal 18 Nexperia en NXP sites wereldwijd (>10.000 werknemers);
 • Aansturen van lokale site coördinatoren voor uitvoeren van lokale activiteiten en stakeholder management.

Resultaten:

 • Tijdig opgeleverde generieke bedrijfskritische ICT oplossingen bij de sites in verschillende regions.

Trefwoorden:

Internationaal, stakeholder management

Okt 2016Jan 2017

Transitiemanager Koning Willem Alexandertunnel

ICT Group

Context:

Door een projectorganisatie bestaande uit Strukton en Ballast Nedam is de nieuwe Koning Willem Alexandertunnel in Maastricht gerealiseerd en operationeel opgeleverd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Onderdeel van realisatie is de ontwikkeling van besturings- en beheersoftware voor instandhouding van de tunnel. Het operationele beheer van deze software wordt na openstelling uitgevoerd door ICT Group waardoor een transitie van projectgroep naar beheer gerealiseerd dient te worden. 

Verantwoordelijk voor:

 • Afstemming met het projectteam voor software realisatie en beheerorganisatie over transitie van operationeel beheer;
 • Beschrijven van beheerprocessen in het Dossier Afspraken en Procedures

Resultaten:

 • Beschreven ITIL V3 processen in het Dossier Afspraken en Procedures (DAP);
 • Operationeel ingeregelde processen binnen ICT en de Beheer en Onderhoudsorganisatie van de tunnel op basis van de DAP.

Trefwoorden:

ITIL, transitie management

Mrt 2016Dec 2016

Projectmanager Online

Dedicon

Context:

Bij Dedicon bestaat behoefte aan doorontwikkeling van enkele mobiele apps en online toepassingen op basis van requirements die zijn opgesteld door de product owners. Daarnaast lopen er enkele interne trajecten voor optimalisatie van software ontwikkeling en is het wenselijk dat Scrum als methodiek wordt geïmplementeerd. 

Als onderdeel van de doorontwikkeling dient tevens een nieuwe architectuur voor het ontsluiten van streaming content te worden ingericht en beschikbaar gesteld te worden.

Verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van Plan van Aanpak, budgetbegroting, planning;
 • Projectmanagement over opstellen van designs (functioneel, technisch, wireframes, grafische designs);
 • Aansturing van diverse ontwikkelteams, deels op basis van Scrum;
 • Voorbereiding en uitvoering van uitrol en introductie;
 • Beschikbaar stellen van nieuwe app releases in app stores.

Resultaten:

 • Inrichting van nieuwe architectuur voor het ontsluiten van streaming audio content;
 • Vooronderzoek en implementatie van een nieuwe omgeving voor de end-to-end verwerking van gesproken content;
 • Realisatie van een nieuwe mobiele app voor ontsluiting van gesproken content.

Trefwoorden: 

Scrum, Prince II, app development, infrastructuur, product owner, stakeholder management, requirements

Dec 2015Mei 2016

Projectmanager Online

The Secret Lab

Context:

Door The Secret Lab is (op basis van aanbesteding) in opdracht van energieleverancier DELTA een nieuwe website (delta.nl) gerealiseerd in Drupal 8. Projectopdracht omvat het opstellen van designs, aansturen van projectteam en de realisatie en voorbereiding van de soft- en hard launch van de nieuwe website.

Verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van Plan van Aanpak op basis van aanbesteding;
 • Projectmanagement over opstellen van designs (functioneel, technisch, wireframes, grafische designs);
 • Aansturing van Scrum team voor realisatie van de website;
 • Voorbereiding en uitvoering van de soft- en hard launch van de nieuwe website.

Resultaten:

 • In overleg met opdrachtgever geaccepteerde designs
 • Website gereed binnen de overeengekomen tijdslijnen

Trefwoorden: 

Scrum, Drupal 8, online development  

20132015

Ziggo

Context:

Bij Ziggo lopen meerdere projecten die parallel gerealiseerd worden  waarvoor projectmanagement is uitgevoerd. Als projectmanager  verantwoordelijk voor de volgende drie projecten:  

 • Realisatie en wijziging van interfaces (Tibco) naar legacy systemen voor invoering van een nieuwe planningstool voor buitendienst  medewerkers (field/service engineers) van Ziggo. Deels betrof het  realisatie van nieuwe interfaces, deels aanpassing van bestaande  interfaces en ombuigen naar Tibco Servicebus.  
 • Realisatie en launch van nieuwe online community Klant helpt Klant voor Ziggo door een externe leverancier. De community is volledig  geïntegreerd in de bestaande Ziggo.nl website middels Single Signon  op basis van SAML. Aansturing van leverancier tijdens de realisatie,  daarnaast interne procesimplementatie bij WebCare en overdracht  naar functioneel beheer.  
 • Aansluiting van Ziggo backoffice systemen aan de nieuwe landelijke portal voor aanleg van ondergrondse infrastructuren (Landelijke  Intake Portal cq mijnaansluiting.nl).  

Verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van Plannen van Aanpak, planning en budgetbegrotingen    
 • Betrekken van resources vanuit zowel interne organisatie als  leveranciers    
 • Bewaken van de project voortgang, opstellen voortgangsrapportages  naar lijn- en programma management en stakeholders    
 • Voorzitten van wekelijkse project overleggen  
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van enkele changes en  aanpassingen aan de Horizon settopbox  

Trefwoorden:

Prince II, Tibco, Oracle eBS, Online, applicatie interfaces, SSO, SAML, Qlik

Opleiding

20192020

Psychosociale Basiskunde (PsBK)

Con Amore
20122014

Intuitief coachen Level 1 en Level 2

Educatief Centrum Keulseweg
2014

Systemisch coachen van teams

Buro Wind
20102012

HBO Management

Open Universiteit
19861992

Bestuurlijke Informatiekunde

AMBI

Professionele ontwikkeling

2012

Internet marketing en strategie

Internet marketing NL
2008

Props-C

Ericsson
2002

Sales- en account management

Wind in the sales
2000

CMM Capability Maturity Model

Philips Medical Systems
1998

Goed waarnemen, juist interpreteren, effectief communiceren

Schouten & Nelissen
1997

SDM, SDM II, DSDM

Pandata

Oude werkervaring

20142015

Implementatiemanager workflow management

Samenwerkende nutsbedrijven

Programmamanager integratie vaste en mobiele telefonie

Vodafone
20122013

Projectmanager BPMS AuraPortal

Structin
20092011

Projectmanager Infrastructuur en Security

DELA
20092011

Project manager mobiele telefonie

Ericsson
20072008

Project manager Business Intelligence

Casema
2007

Project manager content conversie online/offline media

Kluwer
20052006

Project consultant implementatie Prince II methodologie

Euromax Terminals
2005

Proces manager ITIL implementatie 2e lijn supportgroepen

KPN
2004

Project manager Business Intelligence

Telegraaf
2004

Implementatie manager Incident Management tooling

KPN
20022004

Project manager Business Intelligence

Monterey Consulting Group
2001

Project leider software geldautomaten

Diebold
20002001

Project leider software X-ray diagnostische apparatuur

Philips Medical Systems
19951998

Technisch Project leider C++/SQLServer Client/server

De Twaalf Provinciën
19901995

Frontend/backend software ontwikkelaar C++/SQLServer

Syntegra
19871990

Software ontwikkelaar

Ciba-Geigy

Expertise

 • Project manager
 • Program manager
 • Implementation manager
 • Proces manager
 • Transition manager